Nieuw tijdens Sportverkiezing Nieuwkoop: de Waarderingsprijs

Nieuwkoop | Dit jaar zijn er naast de bekende trofeeën een aantal nieuwe categorieën toegevoegd waarbij de meeste geen nadere uitleg nodig hebben. Eén lichtten we er even uit en dat is de waarderingsprijs, die zal worden uitgereikt namens Gemeente Nieuwkoop.

Naast de Sportverkiezing, waar traditiegetrouw eind maart de sporters van onze gemeente in het zonnetje worden, werden er tot vorig jaar ook sporters met een nationale of internationale titel tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis gehuldigd. Vanaf dit jaar slaan de organisatie van de Sportverkiezing en Gemeente Nieuwkoop de handen ineen. Marcel Plasmeijer van Gemeente Nieuwkoop licht dit besluit toe. ‘Naast dat de huldigingen op het gemeentehuis erg gewaardeerd werden, zien we vaak twee maanden later tijdens de Sportverkiezing dezelfde sporters op het podium staan. Dit is een beetje dubbelop, zowel voor de aanwezigen als de sporters. In overleg met de organisatie is besloten meer de samenwerking te zoeken. Omdat wij vanuit de gemeente ook iets speciaals wilden doen is de Waarderingsprijs ontstaan.’

Wat is de Waarderingsprijs precies?
‘De waarderingsprijs kan worden toegekend aan degene(n) die zich op bijzondere wijze heeft ingezet, dan wel een bijzondere betekenis heeft gehad op het gebied van sport en bewegen. Dit kan dus een sportvereniging of -stichting zijn maar ook een particuliere sportaanbieder of een ander georiënteerde maatschappelijke partij zijn’, aldus Plasmeijer.
Hij vervolgt: Het is ook echt een prijs namens de gemeente en de winnaar zal dan ook niet worden gekozen door de jury van de Sportverkiezing. Alle voorgedragen initiatieven worden door ons bekeken en gewogen. Vervolgens wordt er een winnaar gekozen en zal dit middels een motivatie worden toegelicht. Naast het winnen van een speciale trofee ontvangt de winnaar of winnaars uit handen van de wethouder van Sport ook een cheque ter waarde van € 500,-. Dit bedrag zal moeten worden besteed aan het initiatief, de vereniging of kan worden gedoneerd aan een vereniging of sportevenement.’

Waarom vindt de gemeente het belangrijk deze prijs uit te reiken?
‘Op 29 juni 2018 werd het eerste Nationaal Sportakkoord getekend met als titel “Sport verenigt Nederland”. Ook binnen onze gemeente wordt er gewerkt aan een lokaal plan met één centrale doelstelling: het werken aan een vitaal, gezond en gelukkig Nieuwkoop. Hier past een waarderingsprijs natuurlijk zeer goed bij’, sluit Plasmeijer af.

In aanmerking komen voor de Waarderingsprijs?
Om in aanmerking te komen dient de persoon of partij een initiatief, activiteit of evenement te hebben opgezet ten behoeve van een of meerdere onderstaande criteria:

  • Het in beweging krijgen van inwoners van de gemeente Nieuwkoop;
  • Sociale activiteiten rondom sport en bewegen of;
  • Het uitbreiden en/of vernieuwen van het bestaande aanbod in onze gemeente;
  • Een initiatief voor kwetsbare doelgroepen;
  • Het versterken van de toekomstbestendigheid van verenigingen.

Het initiatief, activiteit of evenement moet hebben plaatsgevonden in de gemeente Nieuwkoop of een substantiële bijdrage hebben geleverd aan de inwoners van onze gemeente.

Kent u iemand die er mede aan heeft bijgedragen dat Nieuwkoop weer een beetje vitaler, gezonder en gelukkiger is geworden? Meld hem of haar dan nu aan! Via deze link komt u bij het voordrachtformulier waar de initiatieven of activiteiten kunnen worden aangedragen.

Leegloop dreigt bij Aarlanderveen, ook El Bouazatti en Margoum vertrekken

Tweede districtswedstrijd Advendo turnsters