André van der Voort, 0172SPORT, column, Zeg het Voort!

Modern in al zijn conservatisme

Doellijntechnologie, de VAR, het aanpassen van de regel voor wat betreft hands, het niet meer mogen oppakken van een terugspeelbal en wanneer wel of niet geel of rood? Het zijn de bekende perikelen waarmee de voetbalsport zich jaarlijks bezighoudt. Maar eigenlijk staat het stil…

Het is een eeuwenoud spelletje en dat er zo af en toe een regeltje verdwijnt om plaats te maken voor een nieuwe zijn we zo langzamerhand wel gewend. Het spelregelboekje van weleer heeft plaatsgemaakt voor een groot digitaal document, waarin men tracht alles zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven zodat het voor iedereen duidelijk is. Dat laatste mag je best utopisch noemen, want wekelijks zwellen de discussies aan over een voorval in een wedstrijd…

Het verschil tussen de goedwillende amateur in al zijn of haar onvermogen en de broodvoetballers laat zich nog het meest gelden. De profs zijn wekelijks te bewonderen via een samenvatting of een LIVE-uitzending, maar amateurs verdwijnen veelal in de anonimiteit van het grote geheel. De elite heeft dan ook zeker een streepje voor als het gaat om privileges. Denk dan maar eens aan het gemakkelijke “clubhoppen” tijdens een transferperiode. Daar moet je bij de amateurs eens mee aankomen, want die deadline van het overschrijven verstrijkt jaarlijks zo rond 15 juni…

‘Een bond moet in mijn ogen niet blind zijn voor wat hun leden willen’

De KNVB vergeet dat het gaat om amateurs oftewel hobbyisten

In Nederland heb je een profafdeling binnen de bond en ook een sectie amateurvoetbal. De belangen die zij dienen verschillen nogal en beleidstechnisch gezien loopt het een en ander ook flink uiteen. Je zou toch zeggen dat één organisatie in zijn secties dezelfde maatstaf hanteert, maar niets blijkt minder waar. Met name op het gebied van overstappen naar een andere club levert hoofdbrekens op. In deze regio kan ik nu al twee voorbeelden noemen die vergeefs hebben geprobeerd een speler in te lijven, die voor zijn oude club nog geen meter heeft afgelegd en tóch niet speelgerechtigd wordt gegeven voor zijn “nieuwe” club, waar hij overigens wél meetraint. Eén van die twee voorbeelden heeft zichzelf overigens vorig seizoen netjes laten uitschrijven vanwege toekomstplannen elders buiten Nederland. Door het corona-verhaal moest hij dit noodgedwongen uitstellen en vroeg een lidmaatschap aan bij een andere vereniging dan zijn vorige club. Een drievoudig “nee” was het gevolg.

Het andere geval betreft een speler die ná de beruchte datum besloot zijn voetbaltoekomst elders voort te zetten. Eigenlijk weet je dan het antwoord al, maar ook hier werden enkele pogingen ondernomen om deze “goedwillende amateur” naar zich toe te halen. Je zou bijna gaan denken dat het om een megatransfer gaat en er vele miljoenen mee gemoeid zijn. Het bestuur van de sectie amateurvoetbal is eensluidend in haar besluiten, want ook in dit geval sloeg de deur keihard dicht…

Van mijn kant is er best begrip in bepaalde situaties als het gaat om spelerszaken, maar we hebben met amateurs oftewel hobbyisten te maken. Mensen die het leuk vinden om te sporten in verenigingsverband, in een club waarvan zij deel willen uitmaken en hun vrije tijd willen spenderen. Een bond moet in mijn ogen niet blind zijn voor wat hun leden willen. Men ontvangt immers inkomsten van de spelende leden, want clubs zijn verplicht om een afdracht te doen richting de bond, die hen dan vervolgens een competitie aanbiedt. Zo werkt het nu eenmaal en blijft men zó halsstarrig in hun beleid, dan haken er leden af en genereert men minder inkomsten.

Wie is erbij gebaat om deze voorstellen af te wijzen? De betreffende speler niet, de nieuwe club niet en zelfs de oude club niet. In dit geval zijn er alleen maar verliezers, of voelt de almachtige KNVB zich de morele en grote winnaar? Is het wellust om de macht te laten gelden? Of schuilt er meer achter? We zullen er nooit achter komen, ben ik bang…

Samenwerking fysiotherapie en fitness

Beau Snellink, Melissa Wijfje, 0172SPORT

Snellink en Wijfje dit weekend op Daikin NK Allround