Theoretisch Gesproken, Theo Leliveld, Column, 0172SPORT

Jeugdopleiding

Ik verbaas mij erover dat sommige clubs spelers aantrekken van andere clubs. En dat terwijl men zichzelf op de borst staat dat de jeugdopleiding er zo goed is. Wanneer die jeugd op divisie of eerste klasse niveau acteert, moet men dan nog wel meer dan vijf spelers per jaar halen om het eerste elftal te versterken? Is er dan gedurende tien tot twaalf jaar maar wat aangeklooid in de opleiding? En wie neemt hiervoor de verantwoording op zich?

Het zijn zaken die maar al te graag weggekeken worden. Het directe resultaat van het eerste elftal is zaligmakend en hoe dat gerealiseerd wordt daar past vaak geen lange termijnvisie bij. Clubs met meer dan achthonderd leden moeten mijns inziens in staat worden geacht zelfvoorzienend te zijn. Wanneer die clubs nog steeds veel spelers van buiten nodig hebben om hun eerste elftal op sterkte te houden, dan is er de jaren ervoor veel mis gegaan. In voetbalkringen komt dit vaak als volgt tot uitdrukking: “Ik begrijp niet dat die club nog steeds zo laag speelt. Kijk eens hoeveel jeugdelftallen ze hebben!”

‘Het resultaat van het eerste elftal is zaligmakend en daar past vaak geen lange termijnvisie bij’

Theo stelt het beleid van menig club ter discussie

Waarom zijn er zoveel versterkingen nodig? Waarom gebruikt men geen jeugdspelers en wat is daarvan de oorzaak? Zijn dit pijnlijke vragen? Het geeft duidelijkheid aan de jeugd. Is die opleiding wel zo goed en hebben ze ook écht een kans op een plek in de selectie.

Jeugd opleiden doe je vooral om een representatief eerste elftal te krijgen. Dat is een proces van jaren. Een proces dat dient te worden begeleid door een hoofd jeugdopleiding, onder toezicht van leden van de technische commissie. Ik word pas enthousiast als de technische commissie mededeelt dat er ieder jaar vijf tot acht jeugdspelers de stap hebben gemaakt naar de eerste selectie en zich daar weten te handhaven. Dan heeft de technische commissie van mij het recht om te spreken en blijken er mensen in te zitten die verstand van zaken hebben. Mensen waar de aanstormende jeugd op kan vertrouwen.

Willen we een club zijn waar zelfopgeleide spelers doorstromen naar het eerste elftal of willen we dat niet? Dat is in mijn ogen een vraag die menig club zichzelf mag stellen en waarop ook het beleid gebaseerd moet worden.

Seizoensoverzicht zaterdagvoetbal 4B

Seizoensoverzicht zondagvoetbal