Dennis van den Ing, Trainer in overweging, 0172SPORT column, 0172SPORT

Vrijwilligers

We staan al bijna een jaar stil met de voetbal op een paar wedstrijden in 2020 na, maar die kun je wel als afgeschreven beschouwen. De kans dat we nog het veld gaan betreden en de strijd aan kunnen gaan met elkaar lijkt zo langzamerhand een utopie. Clubs krijgen minimale vergoedingen en door de jeugd te laten trainen komt er toch nog wel iets van inkomsten binnen. Of die inkomsten de lading dekken van de huur en de stroom die verbruikt wordt is een groot vraagteken.

Je bent vrijwilliger als je een bestuursfunctie bekleedt, maar in deze tijd vraagt deze baan meer dan die van de trainer van de selectie. De trainer heeft geen wedstrijdspanning, voorbereiding, besprekingen of alles wat op en rond de wedstrijd moet gebeuren. De bestuursleden staan momenteel vooraan en daar wordt nu wekelijks met spanning naar gekeken. Van geen verstand van virussen naar handhavers van het virus, regels en afspraken die steeds veranderen. Kantines die moeten worden omgebouwd om op 1,5 meter te kunnen blijven om toch nog wat inkomsten te genereren. Investeren in een periode waar geld onzeker is terwijl de inkomsten dalen. De kosten gaan door, ook van de mensen met contracten binnen de club.

‘De bestuurders en vrijwilligers die nu verantwoordelijkheid nemen moet een standbeeld krijgen’

Dennis bedankt al deze mensen voor hun tomeloze inzet

Het draait dus nu werkelijk om de bestuursleden en de vrijwilligers binnen de clubs, hoe kun je inkomsten krijgen en hoe kunnen we de jeugd nog zo plezierig mogelijk laten voetballen. Dat is in het begin niet zo moeilijk, een corona toernooi, spelen tegen een team hoger, trainen op de zaterdag, we gaan een keer een spel organiseren of we doen een mixtoernooi. Allemaal activiteiten die we organiseren om de jeugd van de straat te houden en vooral onze leden aan onze club te binden. Vaak zien we dat hier de vrijwilligers en de bestuursleden enorm druk mee bezig zijn om dit allemaal te realiseren. De persconferenties volgen, om er vervolgens achter te komen dat het weer niets wordt en opnieuw proberen je vrijwilligers zover te krijgen om de jeugd bezig te houden. Respect bestuurders en vrijwilligers, jullie willen heel graag je hobby terug, jullie willen heel graag je club helpen en vooral je sociale contacten weer oppakken.

Als we dan afgelopen weken zien dat de aantallen besmettingen dalen, komt er ineens een variant op de proppen. Als ik dat lees en dan denk aan al die mensen die met man en macht proberen om de club overeind te houden, dan word je daar verdrietig van. De bestuurders en vrijwilligers die nu verantwoordelijkheid nemen moeten een standbeeld krijgen. Laten we deze mensen vooral in het zonnetje zetten voor de tomeloze inzet en betrokkenheid binnen de clubs.

Het vaccineren is gestart, erg traag nog maar ik hoop dat ze in Den Haag wakker worden en dat ze het gaspedaal gaan intrappen. Laten ze in het kabinet maar eens nadenken over al die betrokken mensen die er alles voor doen om de clubs overeind te houden. Met die betrokkenheid en gedrevenheid zou het kabinet half Nederland al klaar hebben met vaccineren, misschien moeten ze een voorbeeld nemen aan deze mensen. Zonder geld en zonder verstand van virussen hebben onze vrijwilligers de afgelopen maanden olympisch goud behaald. Dank vrijwilligers!

Blijf bewegen, ook thuis!

Cor Stoof, 0172SPORT

Cor Stoof en Sportief gaan voor houten huwelijk