Uitnodiging Vitaliteitsakkoord gemeente Nieuwkoop

Nieuwkoop | De afgelopen vier maanden is er binnen de gemeente Nieuwkoop gesproken over het sport c.q. vitaliteitsakkoord. Daarbij zijn veel mooie ideeën en plannen ingebracht. Er is met diverse partijen gesproken: van sportverenigingen, onderwijs, politiek, ondernemers, eerstelijnsgezondheidszorg tot de zorgverzekeraars en fysiotherapeuten, etc.

Deze gesprekken hebben veel informatie en energie opgeleverd, maar ook overlap laten zien. Daarom is besloten om de drie beleidsthema’s bij elkaar te voegen en het preventie akkoord, de nota gezondheid en het sportakkoord integraal om te zetten tot het “Vitaliteitsakkoord” voor de gemeente Nieuwkoop.

‘De lat ligt hoog en ik realiseer me dat het een stevige ambitie is om met zoveel partijen te investeren in gezondheid, geluk en vitaliteit van de inwoners van Nieuwkoop. De gesprekken waren echter zo hoopgevend en vol energie dat ik er veel vertrouwen in heb dat we samen het verschil kunnen maken en gaan bouwen aan een goed leven in Nieuwkoop. Om tot het vitaliteitsakkoord te komen wil ik u graag een terugkoppeling geven van de gesprekken en samen met u bespreken welke interventies en acties voor u de komende twee jaar van belang zijn. Ik wil u hiervoor graag uitnodigen op donderdag 27 februari 2020 bij Golf en Country Club Liemeer. Ik ben me ervan bewust dat dit in de voorjaarsvakantie is, daarom zal ik indien nodig in de derde week van maart nog een avond organiseren om vooral iedereen de kans te geven om inbreng te geven en op dit thema aan te haken’, aldus sportformateur Gerben van Duin.

Om een beeld te krijgen voor de catering wordt een ieder verzocht zich vóór 14 februari aan te melden via verenigingsloket@nieuwkoop.nl.

Wanneer: donderdag 27 februari 2020
Waar: Golf en Country Club Liemeer (Golfpad 1, 2441 EW Nieuwveen)
Tijd aanvang: 19.30 uur

0172SPORT, Sportief - Alphense Boys

Sportief biedt één helft tegenstand in wedstrijd met twee gezichten

André van der Voort, 0172SPORT, column, Zeg het Voort!

Een niet te stillen honger naar meer…