André van der Voort, 0172SPORT, column, Zeg het Voort!

Periodisering…

We hebben twee bizarre jaren achter de rug in de sport. Iedereen hunkert naar “het oude normaal”, naar de jaren dat er een competitie volledig kon worden afgewerkt. Dat lijkt alweer lichtjaren geleden en als de voortekenen ons niet bedriegen gaan we het weer meemaken….

Dat brengt direct ook weer twijfels boven. Enkele clubs planden nog even snel wat wedstrijdjes en testmomenten om te kijken hoe de spelers er daadwerkelijk op staan en hoe men een wedstrijd verteert. Daarnaast natuurlijk zijn er ook nog de redenen om de clubkas te kunnen spekken én om de moed erin te houden. Leuk allemaal, maar in tijden van (tijdelijke) stilstand hebben de oefenmeesters hoofdbrekens genoeg, want hóe en wanneer ga je aan een nieuw seizoen beginnen met de geschiedenis van nu?

“Periodisering” hoor je vaak als gebezigde term. In mijn spelende tijd was hiervan nimmer sprake. Je wist wanneer het seizoen begon en wanneer het eindigde. Die data waren bekend bij een ieder en je wist ook precies wanneer er de mogelijkheid was om op vakantie te gaan. Daarnaast was het de verantwoordelijkheid van de speler zélf om zo fit mogelijk aan de start van een nieuw seizoen te verschijnen. Was je dit even vergeten, dan werd je daar keihard op afgerekend op het conditionele vlak. Maar tijden veranderen….

‘De huidige oefenmeester moet met veel meer facetten rekening houden dan voorheen, de benadering van sport is steeds wetenschappelijker geworden’

André ziet dat de tijden veranderd zijn maar is inmiddels wel om

De benadering van de sport is in de loop der jaren steeds meer wetenschappelijk geworden. Zo moet een huidige oefenmeester met veel meer facetten rekening houden dan voorheen. De oude trainer hield de trainingsopkomst bij en zag vooral toe hoe fit zijn manschappen waren in de trainingen, veelal zonder bal. Er zit ook een enorm verschil t.o.v. het vorige millennium in de opbouw van het conditionele aspect. De huidige trainers werken vaak hun trainingen uit op de voor hen beschikbare middelen (vaak niet eens meer op papier, maar met behulp van software en/of andere hightech) en houden statistieken bij van hun spelers. Er zijn meer perioden van arbeid en rust op het eigen complex, daar waar jaren geleden het bos en het strand de plekken waren om af te zien….

Het heeft even geduurd voordat men mij kon overtuigen van het fenomeen “periodisering.” Inmiddels ben ik om, omdat een voorbereiding op een seizoen enige tijd vergt om enkele weken later te kunnen presteren. Het vergt enorm veel creativiteit van een trainer om dit goed te kunnen invullen voor pakweg zes weken verder, als de competitie aanstaande is. Elke club en/of trainer gaat dit op zijn manier invullen, waarvan hij denkt dat goed is. En dit is voor een ieder een vrije interpretatie, maar hier staat geen standaard voor….

Vanaf deze plek wens ik sportminnend 0172 een goede vakantie en een goede voorbereiding toe op het seizoen 2021-2022. Het genieten kan gaan beginnen, wat er ook gebeurt. De arbeid-rust verhouding is belangrijker geworden dan ooit….

Nieuwkoop Halve Marathon 2021 afgelast

Oproep vrijwilligers Triathlon van Nieuwkoop