André van der Voort, 0172SPORT, column, Zeg het Voort!

Leeftijdsdiscriminatie

Het hoge woord is er uit: Het seizoen 2020-2021 voor wat betreft competitievoetbal welke door de KNVB wordt georganiseerd is definitief over. Voor de verandering nu eens een daadkrachtig besluit vanuit de Zeister bossen. En dát terwijl de bond altijd het etiket opgeplakt had van een bulldozer die alles voor zich uit schuift. Ik geef toe: Ik moest even wennen aan het idee….

Natuurlijk heb je met zo’n beslissing voor- en tegenstanders. Zevenhoven en Nieuwkoop zijn uiteraard wat minder blij met dit voornemen, terwijl met name TAVV en Altior het wel goed vinden zo. Wat iedereen wel weet is dat de competitie er volgend seizoen exact hetzelfde gaat uitzien, al zal er in de poule van Nicolaas Boys wel degelijk iets veranderen. De nieuwbakken fusieclub EMM (DOSR/WVC) heeft de zaterdag verkozen als speeldag, dus zal automatisch een gat laten in 3A. Wie daarvoor terug in de plaats komt is nog ongewis en wie weet verandert er nog meer op de zondag in West 2. Tot zo ver de vooruitblik op seizoen 2021-2022, want dit is nog niet de échte actualiteit….

‘Spelers van zevenentwintig en ouder worden neergezet als een stelletje kwetsbare bejaarden’

André vreest dat zodoende de motivatie daalt naar een nulpunt

Wat nu vooral speelt is de nieuw te vormen regiocompetitie, al dan niet georganiseerd door de KNVB. Het zal hoe dan ook een gebeuren gaan worden voor spelers tot en met zesentwintig jaar. Het fenomeen Onder Drieëntwintig kenden we al, maar de regering heeft er een nieuwe dimensie aan gegeven. De spelers van boven die leeftijd mogen dus kennelijk niet meer in actie komen voor hun club. Een raar verhaal, want waar trek je een grens en is zo’n grens wel noodzakelijk? Er van uitgaande dat de meeste selecties bestaan uit jonge en meer geroutineerde spelers gaan we nog een bizar slot meemaken van een toch al verloren seizoen. Tel daarbij het slot van een jaar geleden erbij op en het feest is compleet. Oudere spelers gaan zich beraden op hun toekomst, voor zover er perspectief is voor hen. De gedachten komen langs om af te zakken naar een lager elftal of helemaal de kicksen aan de wilgen te hangen. De motivatie daalt richting een nulpunt. Is dat wat men wil of kan er voor hen een uitzondering worden gemaakt? In mijn ogen moet dit door de vingers worden gezien, want het is toch te gek voor woorden dat de spelers van zevenentwintig en ouder worden neergezet als een stelletje kwetsbare bejaarden, die een enorm risico vormen voor de samenleving en een bron van besmetting vormen voor de jeugd.

Overdreven dit? Misschien wél, maar ik dik het expres aan hoe belachelijk dit idee is. Want sporten doe je met zijn allen. Je begint met zijn allen aan een seizoen en wilt dit ook met zijn allen eindigen. Wanneer dit seizoen nog een vervolg krijgt is nog allemaal zeer ongewis, want allereerst moet er met weerstand getraind kunnen worden. Dus niet meer van die belachelijke duo-of kwartettrainingen, maar met volledige selecties en praktijkgericht richting een wedstrijd. Als dát weer kan kunnen we denken aan een hervatting, eerder niet. En daar horen ook onze bejaarde medemensen bij van achtentwintig en ouder.

Er is nog veel werk te verzetten vanuit de diverse geledingen. Een ieder die hierbij betrokken is wens ik hierbij veel succes met hopelijk binnenkort weer actie op de velden, met een volle afrastering en dito kantine. Ondertussen hebben we met zijn allen weer zin in een voetbalfeestje! Dat hebben we té lang moeten missen….

Opnieuw 2 versterkingen voor Aarlanderveen

Dennis van den Ing, Trainer in overweging, 0172SPORT column, 0172SPORT

De stip op de horizon is er nog niet