BREAKING: Geen derde en vierde klasse zondag meer in West II

Vanaf het seizoen 2019/2020 zal de KNVB geen vierde klasse op zondag in West II meer aanbieden voor standaardteams. De laatste jaren liep het aantal teams in deze competitie sterk terug. Na onderzoek en goed onderling overleg met betrokken clubs, spelers, trainers en competitieleiders heeft de KNVB besloten de vierde klasse zondag in West II te schrappen. Teams die komend seizoen zouden gaan uitkomen in de vierde klasse zondag, kunnen ervoor kiezen om in te stromen in de zaterdag vierde klasse of om over te stappen naar de zondag vierde klasse in district Zuid I of West I. Per team wordt nu geïnventariseerd waar de voorkeur naar uit gaat.

In het seizoen 2020/2021 gaat de KNVB dezelfde stap zetten voor de derde klasse op zondag in West II. Betreffende clubs krijgen ook een soortgelijke keuze: overstappen naar de zaterdag derde klasse West II of overstappen naar de zondag derde klasse in district West I of Zuid I. De KNVB zet dus definitief een streep door ‘weekendvoetbal’, het plan dat bij ons in de gemeente nog wel enig draagvlak genoot. In plaats hiervan wordt er vanuit Zeist nu dus met de botte bij gehakt en brengt men zondagclubs in een zeer lastig parket.
Zoals we al eerder berichtten is in West II al enige jaren de ontwikkeling gaande dat veel verenigingen met hun standaardteam de overstap maken van de zondag naar de zaterdag. Volgens de KNVB heeft deze ontwikkeling gevolgen voor de kwaliteit van de competities. Voor de competitie op zondag geldt namelijk dat de afname van het aantal teams zorgt voor grotere reisafstanden en krachtsverschillen. Voor de competitie op zaterdag betekent het dat (vaak sterkere) teams van de zondag onderin de piramide op zaterdag instromen, waardoor de strijd om het kampioenschap minder spannend is.

Voetballer centraal in onderzoek en advies
In de zoektocht naar de beste oplossing voor de lange termijn, heeft de KNVB naar eigen zeggen twee uitgangspunten centraal gezet:

– Gelijkwaardige competities
– Zoveel mogelijk leuke wedstrijden voor spelers en publiek

De KNVB meldt in haar persbericht: ‘In het onderzoek en bij het formuleren van het uiteindelijke advies, zijn de mening en wensen van de voetballers vooropgesteld. Vanzelfsprekend is ook gevraagd naar de mening van trainers, bestuurders en publiek. In het proces is zorgvuldig aandacht besteed aan het inventariseren van de meningen en wensen van diverse betrokkenen. Zoals gezegd stond de voetballer hierbij centraal. Aan ruim 6000 voetballers spelend in een standaardteam in West II is een uitgebreide vragenlijst gestuurd. Ook zijn klankbordbijeenkomsten met voetballers georganiseerd. Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest met bestuurders en trainers van zowel zaterdag- als zondagclubs. Vanzelfsprekend is er ook veel 1-op-1 contact geweest tussen betrokkenen en KNVB, en is de KNVB Jeugd- en Ledenraad om feedback gevraagd.’

Wat betekent dit voor komend seizoen?
De KNVB wil clubs niet verplichten op verschillende dagen te spelen, dus door weekendvoetbal gaat definitief een dikke streep. Zondagverenigingen die op zondag willen blijven spelen, kunnen zich inschrijven in de vierde klasse van district West I of district Zuid I. Deze teams worden regionaal ingedeeld met verenigingen uit het desbetreffende district. Andere optie is overstappen naar de zaterdag vierde klasse in West II, waarmee de club dus meer regionale wedstrijden gaat spelen. Uitgangspunt is dat alle wedstrijden op zaterdag gespeeld worden. Uitzondering hierop kan gemaakt worden als een zondagvereniging tegen een zondagvereniging speelt. Dan kan de wedstrijd wel vastgesteld worden op zondag. In alle gevallen bepaalt de thuisspelende vereniging de aanvangstijd (die ligt tussen 14.00 uur en 17.00 uur).

Teams promoveren en degraderen binnen de piramide van het desbetreffende district. Teams die in het seizoen 2019/2020 degraderen vanuit de derde klasse zondag West II, krijgen de mogelijkheid zich voor het seizoen 2020/2021 in te schrijven in de vierde klasse zaterdag West II of de vierde klasse zondag van district West I of district Zuid I.

Tot besluit meldt de KNVB: ‘Onze verwachting is dat we met deze wijzigingen volwaardige competities kunnen aanbieden voor iedere vereniging in West II. We gaan dit uiteraard monitoren en stellen bij wanneer dit noodzakelijk blijkt.’

Voorbeschouwing Voorschoten ’97 – Nicolaas Boys

André van der Voort, 0172SPORT, column, Zeg het Voort!

Kan Niet Veel Beroerder (KNVB)