André van der Voort, 0172SPORT, column, Zeg het Voort!

Op jacht naar de schat

Een financiële huishouding van een club is best wel een gedoe. Een door de club aangestelde penningmeester, veelal een vrijwilliger, moet het kosten-baten plaatje goed in de gaten houden en waakzaam zijn over de niet grensoverschrijdende uitgaven. Hij kan op zijn vingers getikt worden door een door de ledenvergadering benoemde kascontrolecommissie. Pas als deze de goedkeuring geven kan men weer een nieuw boekjaar in…

Veel clubs hebben vele vrijwilligers en die zijn nodig ook. Naast een dagelijks bestuur, dat bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, zijn er een groep actieve leden bezig om de uitgaven zo zuinig mogelijk te houden door onder meer preventief onderhoud, maar ook leden met ideeën die enkele bronnen van inkomsten willen aanboren om de club gezond te houden…

Door het houden van onder meer goederenveilingen, het organiseren van loterijen én het regelen van een darttoernooi in de eigen kantine kunnen de inkomsten flink opgeschroefd worden. Echter moet je het dan als club hebben van een groep enthousiastelingen die niet snel afhaken bij tegenslag. Want met het organiseren van die activiteiten komt er best wel iets kijken. Sponsoren aantrekken, veel werkzaamheid om de uitgaven klein te houden en vooral veel goodwill van de leden is er nodig om iets te doen slagen.

Zowel bij TAVV, Aarlanderveen, Nicolaas Boys, sv Zevenhoven, NSV’46, sv Nieuwkoop en vv Sportief wordt er jaarlijks voor leden en niet-leden een koppeldarttoernooi georganiseerd. Koppeldarten betekent in ieder geval dat je al twee mensen nodig hebt om mee te doen. Over het algemeen is darts bijzonder laagdrempelig van opzet, want iedereen heeft tegenwoordig wel een setje pijlen tot zijn of haar beschikking. Van het inschrijfgeld duizel je niet achterover, dus men geeft zich al snel op. Meestal worden deze toernooien gehouden in de “stille” maanden, om en nabij de winterstop en als het wereldkampioenschap aan de gang is. Dan wil iedereen zich wel met elkaar meten. Het niveau ligt wel een klein beetje lager dan wat men op televisie ziet, maar de pret is er niet minder om…

‘Een buitensportclub moet het vooral hebben van kantine-inkomsten. En die kwamen er, royaal zelfs…’

André was aanwezig bij het koppeldarttoernooi van Sportief

Het brengt vooral saamhorigheid binnen een club. Belangstellenden lopen de kantine in en uit. En we kunnen natuurlijk niet ontkennen dat de inwendige mens niet vergeten wordt. Er wordt een lekker drankje genuttigd en ook de keuken staat klaar voor een invasie aan hongerige spelers en toeschouwers. Het ontbreekt aan helemaal niets. Gezelligheid kent geen tijd, dus wordt het al snel laat. Maar enkele uren later is er geen spoor meer te bekennen van wat zich eerder afspeelde…

Zo was ikzelf afgelopen zaterdag aanwezig bij het darttoernooi bij vv Sportief. Organisator Roy van Lith had zijn zaakjes goed voor elkaar. Er stonden voldoende banen opgesteld, wedstrijdbriefjes waren uitgeprint, uitslagen werden snel verwerkt en het was een gezellige drukte. Een geweldige financiële injectie voor de club. Want naast de contributiegelden moet een buitensportclub het vooral hebben van kantine-inkomsten. En die kwamen er, royaal zelfs…

Maar waaraan gaat het meeste geld op? Om te beginnen aan de accommodatie. De uitgaven aan huur van de sportaccommodatie en energie en water maakten gemiddeld 22 procent uit van de totale lasten van sportverenigingen. De laatste twintig jaar nam het aandeel van subsidies (overheidssubsidies, bijdragen uit fondsen en donaties en inkomsten uit zelf georganiseerde acties en evenementen) en kantineverkopen licht af. Natuurlijk moet er ook het een en ander ingekocht worden om weer te kunnen verkopen. De afschrijving aan inventaris is er natuurlijk ook eentje…

Al met al staan onze voetbalclubs er best aardig voor, maar we moeten niet vergeten dat dit maar vanzelf gaat. Want niets gaat vanzelf. Leden hebben rechten en plichten. Maar al met al moet je het vooral met elkaar blijven doen, ook in mindere tijden…

Stem nu op jouw favoriet voor de Sportverkiezing!

0172SPORT, Robin van Koert, TAVV, NSV'46

Robin van Koert verlaat NSV’46 voor avontuur bij TAVV